Articles

National General Staff/ Admiralstabsdienst (LGAN) – kursen är också en del av GIDS

redan 2013 kom Bundeswehr Leadership Academy och Helmut Schmidt University / University of Bundeswehr Hamburg (HSU/ UniBw H) gemensamt med tanken på att skapa ett deltidsutbildningsprogram ”militär ledarskap och internationell säkerhet” (MFI). Resultaten som genereras i masterprogrammet är nu en viktig del av GIDS.
utbildningsprogrammet kompletterar och fördjupar utbildningen i LGAN med en vetenskaplig reflektion över strategi, ledarskap, säkerhet och internationella relationer. Utvalda examensarbeten kommer att publiceras via GIDS i serien # GIDSanalysis.
kursen är öppen för alla internationella och nationella deltagare samt kandidater från General/ Admiral Staff Service National (LGAN) kurs som uppfyller antagningskraven. Civila Chefer med jämförbar utbildning av hög kvalitet antas också. Ytterligare information om utbildningen finns på Hsu/ UniBw H.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.