Articles

Kate Millett's Sexual Politics: 40 years on

Kate Milletts bok Sexual Politics var avgörande för den utvecklande andra vågens feministiska rörelse. Det ansågs vara mycket viktigt både av feminister vid den tiden och av media. Time Magazine betecknade Millett som Mao Tse-Tung för kvinnors befrielse, men boken är inte så känd idag som man kan förvänta sig för ett arbete som hade en sådan inverkan. I den här artikeln försöker jag avhjälpa försummelsen av sexuell politik. Jag undersöker problemet med varför hennes arbete har begravts och föreslår att huvudorsaken var utvecklingen av en pro-sex feministisk politik i akademin. Millett visade vikten av sexuell övning i kvinnors underordnande, hon visade att sex var politiskt. Hon visade hur manliga vänsterintellektuella på 1960-talet skrev berömd erotik som behandlade kvinnor som motbjudande föremål som skulle kränkas. Hon beskrev många av de misogynistiska ideerna i dessa verk som har bildat lager i handeln med den mycket lönsamma pornografiindustrin som har utvecklats under de senaste decennierna. Jag hävdar att hennes arbete bör ses som en föregångare till senare antipornografiska kampanjer och betraktas med respekt för andra betydande socialteoretiker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.