Articles

Jung och L Cigarrvy-Bruhl

för sin kunskap om ’primitiva’ folk, C. G. Jung förlitade sig på arbetet av Lucien l Cigarrvy-Bruhl (1857-1939), en fransk filosof som i mitten av karriären blev en fåtöljantropolog. I en serie böcker från 1910 och framåt hävdade L. O. I. O.-Bruhl att ’primitiva’ folk hade missförståtts av moderna västerlänningar. Snarare än att tänka som moderna, bara mindre noggrant, har ’primitiver’ en egen mentalitet. ’Primitivt’ tänkande är både ’mystiskt’och ’ prelogiskt’. Med’ mystisk ’menade L. A. O.-Bruhl att ’primitiva’ folk upplever världen som identisk med sig själva. Deras förhållande till världen, inklusive medmänniskor, är deltagandet mystik. Med’ prelogisk ’menade L. A. I. V.-Bruhl att ’primitivt’ tänkande är likgiltigt för motsägelser. ’Primitiva’ folk anser att alla saker är identiska med varandra men ändå på något sätt fortfarande distinkta. En människa är på en gång ett träd och fortfarande en människa. Jung accepterade utan tvekan L. A.-Bruhls skildring av det’ primitiva ’sinnet, även när Jung, till skillnad från L. A. O.-Bruhl, reste till fältet för att se’ primitiva ’ folk från första hand. Men Jung förändrade L. O.-Bruhls uppfattning om’ primitiv ’ mentalitet på tre viktiga sätt. Först psykologiserade han det. Medan ’primitivt’ tänkande skall förklaras sociologiskt, för Jung skall det förklaras psykologiskt: ’primitiva’ folk tänker som de gör för att de lever i ett tillstånd av medvetslöshet. För det andra universaliserade Jung ’primitiv’ mentalitet. Medan ’primitivt’ tänkande allt mer ersätts av modernt tänkande, för Jung ’primitivt’ tänkande är det första psykologiska tillståndet för alla människor. För det tredje uppskattade Jung ’primitivt’ tänkande. Medan ’primitivt’ tänkande för mig är falskt, för Jung är det sant-när det väl erkänns som ett uttryck inte för hur världen utan för hur det omedvetna fungerar. Jag anser, tillsammans med kritiken av L Jacobvy-Bruhls uppfattning om ’primitivt’ tänkande av hans kolleger antropologer och filosofer, om Jung i själva verket förstått allt som l Jacobvy-Bruhl menade med ’primitivt’ tänkande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.