Articles

Behövs Mutexes i javascript?

JavaScript semaphore

Javascript semaphore / test-och-set / lås?, JavaScript har ingen låssemantik eftersom JS inte är ett flertrådat språk. Flera trådar kan bara fungera samtidigt i helt finns det något sådant som en atom test-and-set, semafor, eller lås i Javascript? Jag har javascript som åberopar async bakgrundsprocesser via ett anpassat protokoll (bakgrundsprocessen körs bokstavligen i en separat process, orelaterad till webbläsaren).

Parallelliserande arbete via en JavaScript-Semafor, Detta är en enkel men mycket effektiv implementering av en semafor, som används för att enkelt parallellisera arbete i JavaScript/TypeScript. Och samtidigt återkalla min beskrivning av semaforer: begäran om resursen ska stanna när man väntar på åtkomst till resursen. Detta väcker en intressant komplikation eftersom JavaScript är ett konstigt språk.

en enkel implementering av en semafor i JS · GitHub, funktion Semafor(max) {. var räknare = 0;. var väntar =;. var ta = funktion () {. om (väntar.längd > 0 && räknare < max) {. motverka++;. låt promise Detta är en enkel, men mycket effektiv implementering av en semafor, som används för att enkelt parallellisera arbete i JavaScript/TypeScript. Och medan bibliotek för att göra detta kan vara tillgängliga, varierar kvaliteten och att implementera dina egna saker är kul.

JavaScript mutex promise

med hjälp av löften kan vi implementera en liknande ide i JavaScript. Vår Mutex kommer att upprätthålla en kö av funktioner, och dessa funktioner förväntas ge löften. När en ny funktion skickas in läggs den till i kön. Om mutex inte är upptagen, flyttas funktionen omedelbart av kön och körs.

ett löfte är ett speciellt JavaScript-objekt som länkar ”producerande kod” och ”konsumerande kod” tillsammans. När det gäller vår analogi: detta är

JavaScript runtime är enkelgängad, men den asynkrona naturen av löften introducerar behovet av att synkronisera åtkomst på resurser i vissa användningsfall. Händelsehanterare är asynkrona

lås i JavaScript

lås har fortfarande användningsområden i JS. Enligt min erfarenhet behövde jag bara använda lås för att förhindra att spam klickar på element som gör AJAX-samtal. Om du har en lastare inställd för AJAX-samtal krävs det inte (såväl som att inaktivera knappen efter att ha klickat).

hur man låser eller fryser ett objekt i JavaScript den här artikeln förklarar hur du kan förhindra att något ändras till definitionen av ett objekt.Låsning eller frysning av ett objekt kan göras med objektet.frys (obj) metod. Metod Beskrivning Objektet.freeze () – metoden fryser ett objekt: det förhindrar att nya egenskaper läggs till i det. Det är också

egenskapen lås() i Skärmorienteringsgränssnittet låser orienteringen av det innehållande dokumentet till dess standardorientering. Syntax ScreenOrientation.lås (orientering) parametrar orientering en orienteringslåstyp. Ett av följande: ”alla” ”naturliga” ”landskap” ”porträtt” ”porträtt-primär” ”porträtt-sekundär” ”landskap-primär

async-mutex

async-mutex, Mutex. Termen ”mutex” hänvisar vanligtvis till en datastruktur som används för att synkronisera samtidiga processer som körs på olika trådar. Till exempel, innan du öppnar en npm installera async-mutex biblioteket skrivs i TypeScript och kommer att fungera i alla miljöer som stöder ES5, ES6 löften och Array.isArray. På gamla webbläsare kan en shim användas (t.ex. core-js). Inga externa typningar krävs för att använda detta bibliotek med TypeScript (version >= 2).

DirtyHairy/async-mutex: en mutex för synkronisering async , om async-mutex · Mutex (kort för ömsesidig uteslutning) är ett lås. När någon förvärvar låset, alla andra försök att förvärva det kommer att blockera tills npm installera async-mutex biblioteket är skrivet i TypeScript och kommer att fungera i alla miljöer som stöder ES5, ES6 löften och Array.isArray. På gamla webbläsare kan en shim användas (t.ex. core-js). Inga externa typningar krävs för att använda detta bibliotek med TypeScript (version >= 2).

synkronisera din JavaScript-kod med Async-Mutex, en mutex är en enhet som gör det möjligt att synkronisera flera samtidiga processer genom att låsa och vänta. Den terminiologi som används beror något på att jag skrev en enkel synkronisering primitiv som jag kan använda med async-operationer på en extern REST-tjänst så att jag inte kallar det två gånger från olika trådar och har ett samtal misslyckas på grund av att inte ha

JavaScript locker

hur man implementerar ett lås i JavaScript, Lock är en tvivelaktig ide i JS som är avsedd att vara trådlös och inte behöver samtidighetsskydd. Du vill kombinera samtal Skapa ditt eget Innehållsskåp med HTML och JavaScript uppdaterad den 3 maj 2018 Av David Adams jag har besökt en hel del bloggar nyligen och det jag har sett på några av dem är ett innehållsskåp, till exempel för att låsa upp en nedladdningsknapp du behöver dela eller gilla inlägget.

Lås, Låsgränssnittet för Web Locks API ger namnet och läget för ett tidigare begärt lås, som tas emot i återuppringning till JavaScript har en samtidighetsmodell baserad på en ”händelseslinga”. Denna modell är helt annorlunda än modellen på andra språk som C eller Java. En JavaScript runtime innehåller en meddelandekö, som är en lista över meddelanden som ska behandlas.

skapa ditt eget innehåll skåp med HTML och JavaScript, säkra ditt innehåll med en skräddarsydd socialt innehåll skåp byggd med HTML, CSS och JavaScript. Lär dig hur du skapar din egen med javascript locker – Service security-review bibliotek. dela / förbättra denna fråga / följ / redigerad Mar 24 ’19 på 21: 46. Dave Humm. 4,877 5 5 gold badges 17 17

Nodejs mutex

hantera rasförhållanden i NodeJS med Mutex är ett mutex ett ömsesidigt uteslutningsobjekt som skapar en resurs som kan delas mellan flera trådar i ett program. Resursen kan vara node-mutex. Så här installerar du npm install node-mutex node-mutex säkerställer synkronicitet av kritiska kodblock över flera nodejs-instanser. Detta uppnås med hjälp av redis och några smarta aproach att hantera lås.

async-mutex, jag undrar om mutexes/lås krävs för dataåtkomst inom Node.js. Nej! Händelser hanteras när det inte finns någon annan kod att köra, Jag undrar om mutexes/lås krävs för dataåtkomst inom Node.js. Till exempel, låt oss säga att jag har skapat en enkel server. Servern tillhandahåller ett par protokollmetoder för att lägga till och ta bort fr

nod.js och Mutexes, hur man synkroniserar nod.js async kod med hjälp av ett löfte baserad mutex. Hantera rasförhållanden i NodeJS med Mutex September 17, 2019 Mathilde Duboille 4 min läs även om JavaScript är enkelgängat kan det finnas samtidighetsproblem som rasförhållanden på grund av asynkronism.

Mutex async javascript

detta paket implementerar primitiver för synkronisering av asynkrona operationer i Javascript. Mutex. Termen ”mutex” hänvisar vanligtvis till en datastruktur som används för att synkronisera samtidiga processer som körs på olika trådar. Till exempel, innan du öppnar en icke-threadsafe-resurs, låser en tråd mutex.

async-mutex är ett npm-paket som implementerar synkroniseringsprimitiverna, så att du kan styra asynkrona händelser deterministiskt. De synkroniserande primitiverna är Mutex och Semaphore .

bästa JavaScript-kodavsnitt med async-mutex (visar topp 3 resultat av 315) mest använda async-mutex-funktioner. Mutex.förvärva; släpp; populär i JavaScript.

JavaScript mutex library

DirtyHairy/async-mutex: en mutex för synkronisering async , detta bibliotek löser problemet genom att tillämpa begreppet mutexes till Javascript. Låsa mutex kommer tillbaka ett löfte som löser när mutex blir detta bibliotek löser problemet genom att tillämpa begreppet mutexes till Javascript. Låsning av mutex kommer att returnera ett löfte som löser sig när mutex blir tillgängligt. När async-processen är klar (vanligtvis med flera snurr i händelseslingan) anropas en återuppringning som levereras till den som ringer för att släppa mutex, vilket tillåter

async-mutex, den här artikeln visar hur man tillämpar begreppet mutexes på JavaScript för att undvika rasförhållanden. Exempel. Som ett exempel på ett problem i världen av async javascript återuppringningar detta bibliotek ger en mekanism för att säkerställa resurser senaste versionen 1.2.0-uppdaterad Februari 13, 2015 ömsesidig-uteslutning

JavaScript Mutex: synkronisera Async operationer, Ja, mutexes kan krävas i Javascript när åtkomst resurser som delas mellan flikar/fönster, som localStorage. Till exempel, om en en enkel JS Mutex bibliotek som fungerar både i webbläsaren och NodeJS. Biblioteket säkerställer att asynkron kod väntar tills mutex är upplåst, även om den var låst från en annan flik. Det vanliga användningsfallet är när du behöver göra en serverförfrågan och du vill se till att endast en samtidig begäran kommer att utföras, andra väntar tills

fler artiklar

 • vacker stänkskärm i Android Studio
 • radsumma och kolumnsumma av en matris i c++
 • JQuery AJAX exempel aspsnippets
 • Haskell funktion monad
 • vinkel/material datepicker format
 • ring controller metod från Visa knappen Klicka
 • app.config appsettings
 • Mkdir kan inte skapa katalogfil finns
 • Css skala font-storlek för att passa div
 • vit sida Internet Explorer 11
 • Laravel rutt valfri parameter
 • CSS setTimeout
 • delat minne i C++ boost
 • putbucketversioning operation AWS access key id du angav finns inte i våra register
 • blixt till SD-kort kameraläsare inga foton att importera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.