Articles

21 lecții de viață valoroase din Cartea Proverbelor

Cartea Proverbelor este plină de lecții de viață valoroase pe care tu și cu mine le putem implementa în viața noastră de zi cu zi. Această carte biblică a fost scrisă parțial de Solomon, fiul regelui David. Solomon este, de asemenea, considerat a fi figura cheie în cartea biblică a Eclesiastului.

mai jos sunt 21 de lecții de viață valoroase din Cartea Proverbelor:

cum să-ți faci prieteni

Cartea Proverbelor îndeamnă ca, pentru a avea prieteni, tu și cu mine trebuie să fim dispuși să extindem prietenia noastră la alții.

Proverbele chp 18 v 24 afirmă:

un om care are prieteni trebuie să se arate prietenos.

semnificația temerii de Domnul

Proverbe explică faptul că frica de Domnul este cu adevărat piatra de temelie a vieții, a cunoașterii și a înțelepciunii. Există mai multe referințe cu privire la importanța dezvoltării fricii de Domnul.

Capitolul 1 vs 7: frica de Domnul este începutul cunoașterii: dar nebunii disprețuiesc înțelepciunea și instruirea.

Capitolul 9 vs.10: Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și cunoașterea înțelegerii sfinte.

Capitolul 14 vs.26: în frica de Domnul este o încredere puternică; și copiii lui vor avea un loc de refugiu.

Capitolul 14 vs.27: frica de Domnul este un izvor de viață, să se îndepărteze de la capcanele morții.

Capitolul 19 vs.23: frica de Domnul tinde spre viață; și cel care o are va rămâne mulțumit; nu va fi vizitat de rău.

Capitolul 24 vs. 21: Fiule, teme-te de Domnul și de împărat și nu te amesteca cu cei ce sunt dați să se schimbe.

Capitolul 22 vs.4: prin umilință și frică de Domnul sunt bogății, onoare și viață.

importanța dobândirii înțelepciunii

Solomon fiind cel mai înțelept om care a trăit vreodată a descris înțelepciunea ca fiind cel mai important lucru pe care ar trebui să-l căutăm chiar mai mult decât aurul și rubinele. Mai jos sunt de sprijin referințe scripturale:

Capitolul 2 vs. 10-11: când înțelepciunea intră în inima ta, și cunoașterea este plăcută sufletului tău; Discreția te va păzi, înțelegerea te va păzi.

Capitolul 7 vs.4: Spune înțelepciunii: tu ești sora mea; și cheamă înțelegerea rudei tale.

Capitolul 14 vs.8: înțelepciunea celui prudent este să înțeleagă calea lui; dar nebunia nebunilor este înșelăciunea.

Capitolul 15 vs.7: buzele înțelepților împrăștie cunoștința; dar inima celor nechibzuiți nu face așa.

Capitolul 16 vs. 16: cu cât este mai bine să obții înțelepciune decât aurul! Și pentru a obține înțelegere mai degrabă pentru a fi ales decât de argint!

Capitolul 16 vs. 20: Cel ce lucrează cu înțelepciune va găsi binele; și cel ce se încrede în Domnul, fericit este.

Capitolul 16 vs.21: înțelepții cu inima vor fi numiți prudenți; și dulceața buzelor crește învățarea.

Capitolul 18 vs.1: prin dorință, un om, după ce s-a separat, caută și se amestecă cu toată înțelepciunea.

Capitolul 24 vs.3: Prin înțelepciune este construită o casă; și prin înțelegere este stabilită.

Capitolul 24 VS.5: un om înțelept este puternic; da, un om al cunoașterii crește puterea.

cum să antrenezi un copil

Proverbe oferă Pietre prețioase despre cum să antrenezi un copil:

Capitolul 22 vs.6: antrenează un copil în modul în care ar trebui să meargă: și când va fi bătrân, nu se va îndepărta de el.

Capitolul 22 vs.15: nebunia este legată în inima unui copil; dar toiagul corecției îl va îndepărta de el.

Capitolul 23 vs.13-14: nu reține corecția de la copil: căci dacă îl vei bate cu toiagul, ea nu va muri. Să-l bați cu toiagul și să-i izbăvești sufletul din iad.

valoarea în diligență și pregătire

există mai multe exemple în proverbe despre valoarea diligenței, planificării și pregătirii. Mai jos sunt câteva dintre aceste referințe.

Capitolul 20 vs.13: nu iubi somnul, ca nu cumva să ajungi la sărăcie; deschide-ți ochii și te vei sătura de pâine.

Capitolul 22 vs. 29: vezi tu un om sârguincios în treburile lui? El va sta înaintea împăraților; el nu va sta înaintea oamenilor răi.

Capitolul 29 vs.18: unde nu este nici o viziune, poporul piere; dar cel care păzește legea, fericit este el.

Capitolul 30 vs.25: furnicile sunt un popor care nu este puternic, dar își pregătesc carnea vara.

principiile etichetei

cum să se comporte în diferite circumstanțe și situații sunt acoperite în Cartea Proverbelor.

Capitolul 20 vs.1: vinul este un batjocoritor, băutura tare face ravagii; și oricine este înșelat prin aceasta nu este înțelept.

Capitolul 23 vs1-3: Când stai să mănânci cu un conducător, gândește-te cu sârguință la ceea ce este înaintea ta; și pune-ți un cuțit la gât, dacă ești un om dat poftei. Nu fi dornic de delicatesele lui: căci sunt carne înșelătoare.

beneficiul controlării limbii noastre

gestionarea gurii noastre este o virtute importantă pe care Proverbele o subliniază. Proverbe 13 vs. 3, descrie un om care își păstrează limba ca unul care își păstrează viața. Referințe scripturale suplimentare ale acestui beneficiu sunt după cum urmează:

Capitolul 15 vs.2: limba înțelepților folosește cunoașterea corect; dar gura nebunilor toarnă nebunia.

Capitolul 17 vs.28: chiar și un nebun, când își păstrează pacea, este considerat înțelept; și cel care își închide buzele este apreciat un om priceput.

Capitolul 18 vs.21: moartea și viața sunt în puterea limbii; și cei ce o iubesc vor mânca rodul ei.

Capitolul 21 vs.23: cine își păzește gura și Limba își păzește sufletul de necazuri.

Capitolul 29 vs.21: un nebun își rostește toată mintea, dar un înțelept o ține până după aceea.

nevoia de a ne controla temperamentul

Proverbele ne îndeamnă să ne controlăm dorința de a ne enerva și descriu o persoană cu stăpânire de sine ca fiind una cu mare înțelegere în Capitolul 14 vs.29. Mai jos sunt versete suplimentare care susțin

Capitolul 12 vs.16: mânia unui nebun este cunoscută în prezent: dar un om prudent acoperă rușinea.

Capitolul 14 vs.17: cel care se mânie curând se mânie prostește; și un om al uneltirilor rele este urât.

Capitolul 16 vs.32: cel care este lent este mânie este mai bun decât cel puternic; și cel care stăpânește Duhul Său decât cel care ia o cetate.

Capitolul 19 vs.11: puterea de apreciere a unui om deferret mânia lui; și este slava lui să treacă peste o încălcare.

Capitolul 22 vs. 24-25: nu face nici o prietenie cu un om furios; și cu un om furios să nu te duci; ca nu cumva să înveți căile Lui, și obține o cursă a sufletului tău.

Capitolul 29 vs.22: un om furios stârnește ceartă și un om furios abundă în păcat.

importanța mentoratului

proverbe în numeroase versete se referă la prieteni ca consilieri și mentori. Există mai multe scripturi în Proverbe care ne îndeamnă pe tine și pe mine să respectăm sfatul înțelept. Proverbe, de asemenea, instruiește că prietenii noștri ar trebui să fie, de asemenea, mentori. Fie că ne place sau nu, trăsăturile lor se vor freca de noi.

mai jos sunt câteva dintre aceste versete:-

Proverbe capitolul 1 v 5 prevede:
un om înțelept va auzi, și va crește de învățare; și un om de înțelegere va ajunge la sfaturi înțelepte.

Proverbe capitolul 15 v 22 prevede:
fără sfaturi scopuri sunt dezamăgiți: dar în mulțimea de consilieri sunt stabilite.

Proverbe capitolul 27 v 17 afirmă:
fierul ascute fierul; astfel un om ascute chipul prietenului său.

Proverbe capitolul 27 v 9 ecouri, de asemenea, sentimente similare:
unguent și parfum bucura inima: așa dulceață de prietenul unui om de sfat consistent.

personalitatea prietenilor

Proverbele ne îndeamnă în mod clar pe tine și pe mine să nu fim prieteni cu persoane care sunt furioase și fierbinți. Adoptarea acestor trăsături va provoca doar probleme.

Proverbe capitolul 22 v 24-25 afirmă:
nu face nici o prietenie cu un om furios; și cu un om furios să nu te duci; ca nu cumva să învețe căile lui, și a obține o cursă pentru sufletul tău.
în schimb, tu și cu mine ar trebui să alegem prieteni înțelepți, astfel încât cuvintele lor înțelepte și stilul lor de viață să ne influențeze pozitiv.

Proverbe capitolul 13 v 20 state:[9644]cel ce umblă cu înțelepții va fi înțelept; dar un tovarăș de nebuni va fi nimicit.

beneficiul ascultării de părinți

Proverbele îi îndeamnă pe copii să se supună mamei și tatălui lor.

Proverbe capitolul 1 v 8-9
fiul meu, ascultă învățătura tatălui tău și nu părăsi legea mamei tale; căci ele vor fi o podoabă a harului pentru capul tău și lanțuri în jurul gâtului tău.

Proverbe capitolul 4 v 1-2
ascultați, copii, învățătura unui tată, și ascultați să cunoașteți înțelegerea. Căci Eu vă dau învățătură bună, nu părăsiți legea Mea.

Proverbe capitolul 6 vs.20-22
fiul meu, păzește porunca tatălui tău și nu părăsi legea mamei tale: leagă-i continuu de inima ta și leagă-i de gâtul tău. Când vei merge, te va conduce; când vei dormi, te va păzi; și când te vei trezi, va vorbi cu tine.

valoarea cinstirii Domnului

Proverbele ne sfătuiește să-l cinstim pe Domnul cu esența noastră:

Proverbe capitolul 3 v 9-10
cinstește-l pe Domnul cu esența ta și cu primele roade ale tuturor creșterilor tale: și hambarele tale se vor umple de belșug, și presele tale vor izbucni cu vin nou.

evitați trândăvia

Proverbe capitolul 6 vs.4-8

nu dormi ochilor tăi, nu dormi pleoapelor tale. Izbăvește-te ca un icre din mâna vânătorului și ca o pasăre din mâna păsătorului. Du-te la furnică, leneșule; gândește-te la căile ei și fii înțelept; care neavând nici un îndrumător, supraveghetor sau conducător, îi oferă mâncarea vara și își adună mâncarea la seceriș.

cum să tratezi vecinii

Proverbe capitolul 3 v 27 – 30

nu reține binele de la cei cărora li se cuvine, când este în puterea ta din mâna ta să o faci. Nu spune aproapelui tău: Du-te și întoarce-te, și mâine voi da; când vei avea, prin tine. Nu născoci răul împotriva aproapelui tău, căci El locuiește în siguranță lângă tine. Nu te lupta cu un om fără cauză, dacă el nu ți-a făcut nici un rău.

evitați răutatea

Proverbe capitolul 4 vs.14-17
nu intrați pe calea celor răi și nu mergeți pe calea oamenilor răi. Evitați-o, nu treceți pe lângă ea, întoarceți-vă de la ea și treceți. Căci ei nu dorm, decât dacă au făcut stricăciune. somnul lor este luat, dacă nu îi fac pe unii să cadă.

căci ei mănâncă pâinea răutății și beau vinul violenței. Dar calea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care strălucește din ce în ce mai mult până la ziua perfectă. Calea celor răi este ca întunericul; ei nu știu la ce se poticnesc.

cum să evităm sărăcia

Proverbe 10 v 4
el devine sărac, care se ocupă cu o mână moale; dar mâna celor sârguincioși îmbogățește.

valoarea dezvoltării darurilor tale

Proverbe 18 v 16
darul unui om îi face loc și îl aduce înaintea oamenilor mari.

comportament Moral și etic

Proverbe 17 V 9
cel care acoperă o încălcare, caută dragoste; dar cel care repetă o chestiune separă foarte prieteni.

Proverbe 18 v 8
cuvintele unui purtător de talibani sunt ca niște răni și se coboară în părțile cele mai interioare ale burții.

Proverbe 18 v 13
cine răspunde la o problemă înainte de a o purta, este nebunie și rușine pentru el.

Proverbe 21 v 19
este mai bine să locuiască în pustie, decât cu o femeie controversată și furios.

cele șapte păcate de moarte

Cartea Proverbelor oferă detalii despre cele 7 păcate de moarte pe care Domnul le urăște:

Capitolul 6 v 17-19: o privire mândră, o limbă mincinoasă și mâini care varsă sânge nevinovat, o inimă care concepe imaginații rele, picioare care sunt rapide în a alerga răutate, o mărturie falsă care vorbește minciuni și cel care seamănă discordie între frați.

patru lucruri mici, dar înțelepte

Proverbele descriu patru lucruri care sunt mici, dar arată înțelepciune în modul în care trăiesc:

Capitolul 30 vs.25-28: furnicile tarează un popor care nu este puternic, totuși își pregătesc carnea vara; conii nu sunt decât un popor slab, totuși își fac casele în stânci; lăcustele nu au rege, totuși merg pe toate țineți cu mâinile ei, și este în regi palate.

virtuțile unei femei

în cele din urmă, Proverbele oferă detalii despre numeroasele virtuți pe care o femeie ar trebui să caute să le posede. Unele dintre aceste virtuți includ:

Capitolul 31 vs.15-18: ea se ridică, de asemenea, în timp ce este încă noapte, și dă carne casei ei, și o parte pentru fecioarele ei. Ea ia în considerare un câmp și îl cumpără; cu rodul mâinilor ei plantează o vie. Își încinge coapsele cu putere și își întărește brațele. Ea își dă seama că marfa ei este bună; lumânarea ei nu se stinge noaptea.

dacă ți-a plăcut acest articol, poți găsi valoroase următoarele postări biblice de pe acest site. Simțiți-vă liber să faceți clic pe oricare dintre linkurile de mai jos pentru a explora:-

12 lecții practice de viață din cartea Psalmului

20 versete puternice din cartea Psalmului pentru meditație biblică

25 încurajând Versete biblice din cartea Psalmului

25 Versete biblice puternice din cartea Psalmului despre putere

6 lecții practice din Cartea Proverbelor prieteniilor

Eclesiastul: 14 lecții de viață înțelepte din cartea

Gânduri finale

fie ca aceste referințe de la cel mai înțelept om care a trăit vreodată să ne trezească pentru a fi mai buni în toate domeniile vieții noastre. Simțiți-vă liber să împărtășiți versurile preferate din Cartea Proverbelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.