Articles

Kaikaku-definicja i znaczenie

Kaikaku, co oznacza „radykalną zmianę, przełom lub reformę”, to japoński termin Lean Production, który ma na celu wyeliminowanie odpadów. Odpady w języku japońskim to ” muda.”Radykalna zmiana ma również na celu stworzenie większej wartości. Kaikaku oznacza wprowadzenie znaczącej zmiany w procesie, dzięki czemu znacznie się poprawia.

termin kontrastuje z Kaizen, który polega na podejmowaniu wielu małych kroków w celu osiągnięcia stopniowej poprawy.

Robienie Kaizen oznacza zmianę jednej rzeczy na raz, a następnie obserwowanie efektów. Innymi słowy, powoli uczyć się z doświadczenia.

zrobienie Kaikaku oznacza jednak wprowadzenie dużych i drastycznych zmian. Dlatego uważamy Kaizen za bezpieczniejszą z dwóch opcji.

Kaikaku - definicja i obraz
robisz Kaizen, gdy chcesz trochę poprawić system. Z drugiej strony robisz Kaikaku, kiedy chcesz coś drastycznie zmienić.

Kaikaku vs. Kaizen

te dwa terminy są pojęciami, które odnoszą się do siebie w japońskiej filozofii produkcji. Obie koncepcje mają swoje początki w Toyota Production System.

w XX wieku Toyota Production System wprowadziła kilka systemów, a także japońskie terminy, które przyjęły inne kraje. Na przykład Heijunka jest techniką osiągnięcia doskonałej równowagi podaży i popytu. Toyota wprowadziła również koncepcję Just in Time.

podczas gdy Kaikaku odnosi się do radykalnej zmiany w krótkim okresie, Kaizen wiąże się z ciągłymi niewielkimi zmianami. Kaizen oznacza również podejmowanie małych kroków w długim okresie.

gdy występują problemy związane z zespołem w systemie produkcyjnym, Kaizen jest popularną opcją.

kiedy robisz Kaizen, angażujesz wszystkich pracowników w małe kroki. Dążysz do drobnych ulepszeń. Na przykład 15% poprawa po wdrożeniu Kaizen to świetny wynik.

nazywamy skrzyżowanie dwóch podejść zdarzeń Kaizen lub Kaizen Blitz. Blitz Kaizen, na przykład, oznacza radykalną poprawę, ale w ograniczonym obszarze. Komórka produkcyjna może być celem poprawy w Kaizen Blitz.

kiedy robisz Kaikaku, uderzasz w cały biznes. Jest to bardzo duży nacisk na zarządzanie, ponieważ wynik wpłynie na całą firmę w duży sposób.

jeśli trwająca praca Kaizen zaczyna się stagnować, kierownictwo wyższego szczebla może zdecydować się na bardziej radykalne podejście.

w drugiej połowie XX wieku Inżynieria Kansei rozprzestrzeniła się również z Japonii na inne kraje. Kansei engineering jest metodą inżynierii, która opiera się na ludzkich uczuciach.

Video – Kaikaku

skąd wiesz, czy system Twojej firmy potrzebuje radykalnej zmiany? Kluczem jest wiedza, jak dokładnie ocenić obecny stan Twojej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.