Articles

citeer deze post

Abstract

de zaak Keegstra werpt een dilemma op voor liberalen die de Vrijheid van meningsuiting voorstaan. Keegstra kan geen beroep doen op de “eerlijke ketter” verdediging noch op een opvatting van de “markt van ideeën.”Keegstra’ s fout is ten onrechte gediagnosticeerd als het proberen te overtuigen. Maar deze reactie negeert de geest waarin het onderwijs wordt uitgevoerd en het potentieel van studenten voor kritische reflectie. De zaak Keegstra laat zien dat filosofen van het onderwijs de dreiging van een oprechte maar misleide leraar hebben onderschat. De discussies in de klas over” theorieën ” van het soort dat Keegstra onderschrijft, moeten worden beperkt. /// De zaak Keegstra stelt een dilemma voor aanhangers van het liberalisme die vrijheid van meningsuiting bepleiten. Keegstra kan zich echter niet in zijn verdediging beroepen op de positie van de “eerlijke ketter” of op een argument dat gebaseerd is op de noodzaak om ideeën uit te wisselen. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, is Keegstra ‘ s fout niet in het feit dat hij zijn studenten probeerde te overtuigen. Een dergelijke interpretatie gaat voorbij aan de geest waarin het onderwijs wordt gegeven en het potentieel van de leerlingen voor kritische reflectie. De zaak Keegstra toont aan dat onderwijsfilosofen de dreiging van een oprechte maar niet-oordelende leraar onderschatten. De discussies in de klas over” theorieën ” van het soort waartoe Keegstra zich abonneert, moeten worden beperkt.

Journal Information

het Canadian Journal of Education (CJE) wordt uitgegeven door de Canadian Society for the Study of Education (CSSE). CJE is de toonaangevende tweetalige journal of educational scholarship in Canada. Een abonnement op CJE is inbegrepen bij een csse-lidmaatschap.

Publisher Information

de Canadian Society for the Study of Education is de grootste organisatie van hoogleraren, studenten, onderzoekers en praktijkmensen in het onderwijs in Canada. CSSE is de belangrijkste nationale stem voor degenen die educatieve kennis creëren, leraren en onderwijsleiders voorbereiden en onderzoek toepassen in de scholen, klaslokalen en instellingen van Canada. De tweetalige CSSE, opgericht in 1972, is een overkoepelende organisatie die bestaat uit verschillende nationale associations.La de Canadian Society for the Study of Education is de grootste groep professoren, studenten, onderzoekers en beoefenaars op het gebied van onderwijs in Canada.De CES is de toonaangevende nationale stem voor degenen die educatieve kennis te bevorderen, opleiden docenten en leiders in de onderwijswereld, en zet onderzoeksresultaten in de praktijk in Canadese onderwijsinstellingen. De in 1972 opgerichte CES, die tweetalig is, brengt verschillende nationale verenigingen samen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.