Articles

Kate Millett 'S Sexual Politics: 40 years on

Kate Milletts Bok Sexual Politics var sentral for den utviklende andre bølgen feministisk bevegelse. Det ble ansett som svært viktig både av feminister på den tiden og av media. Time magazine merket Millett Som Mao Tse-Tung for kvinnefrigjøringen, men boken er ikke så godt kjent i dag som man kan forvente for et arbeid som hadde en slik innvirkning. I denne artikkelen søker jeg å rette opp forsømmelsen Av Seksuell Politikk. Jeg undersøker problemet med hvorfor hennes arbeid har blitt begravet og foreslår at hovedårsaken var utviklingen av en pro-sex feministisk politikk i akademiet. Millett demonstrerte betydningen av seksuell praksis i underordnet av kvinner, hun viste at sex var politisk. Hun viste hvordan mannlige venstre intellektuelle på 1960-tallet skrev berømte erotikk som behandlet kvinner som motbydelig objekter å bli krenket. Hun beskrev mange av de misogynistiske ideene i disse verkene som har dannet aksjen i handel av den svært lønnsomme pornografiindustrien som har utviklet seg de siste tiårene. Jeg hevder at hennes arbeid bør bli sett på som en stamfar til senere anti-pornografi kampanjer og betraktet med respekt gis til andre viktige sosialteoretikere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.