Articles

Kaikaku-definisjon og betydning

Kaikaku, som betyr ‘radikal endring, gjennombrudd, eller reform,’ Er En Japansk Lean Produksjon begrep som tar sikte på å eliminere avfall. Avfall På Japansk er ‘ muda.- Den radikale endringen tar også sikte på å skape større verdier. Kaikaku betyr å innføre en betydelig endring i en prosess slik at den forbedrer seg betydelig.

begrepet står i kontrast Til Kaizen, som innebærer å ta mange små skritt for å oppnå gradvis forbedring.

Å Gjøre Kaizen betyr å endre en ting om gangen og deretter observere effektene. Med andre ord, å sakte lære av erfaring.

Å Gjøre Kaikaku betyr imidlertid å innføre store og drastiske endringer. Vi anser Derfor Kaizen som den sikrere av de to alternativene.

 Kaikaku-definisjon og bilde
Du Gjør Kaizen Når Du vil justere med systemet litt. Du Gjør Kaikaku, på den andre siden, når du ønsker å endre ting drastisk.

Kaikaku vs. Kaizen

de to begrepene er begreper som relaterer seg til Hverandre I Japansk produksjonsfilosofi. Begge konseptene har opprinnelse I Toyotas Produksjonssystem.

I Det 20. århundre Introduserte Toyota Production System flere systemer, og Også Japanske vilkår som andre land vedtok. For Eksempel Er Heijunka en teknikk for å oppnå en perfekt tilbuds-og etterspørselsbalanse. Toyota introduserte Også Just in Time-konseptet.

Mens Kaikaku refererer til en radikal endring over en kort periode, Innebærer Kaizen kontinuerlige mindre endringer. Kaizen betyr også å ta små skritt over en lang periode.

Når det er teamrelaterte problemer i et produksjonssystem, Er Kaizen et populært alternativ.

Når Du Gjør Kaizen, involverer du alle ansatte i de små trinnene. Du satser på små forbedringer. For eksempel er en forbedring på 15% etter implementering Av Kaizen et godt resultat.

vi kaller en krysning Mellom De to tilnærmingene Kaizen Hendelser Eller Kaizen Blitz. En Kaizen Blitz, for eksempel, innebærer en radikal forbedring, men i et begrenset område. En produksjonscelle kan være fokus for forbedring I En Kaizen Blitz.

Når Du Gjør Kaikaku, treffer du hele virksomheten. Det er veldig mye et ledelsesfokus fordi resultatet vil påvirke hele selskapet på en stor måte.

hvis et pågående Kaizen-arbeid begynner å stagnere, kan toppledelsen velge den mer radikale tilnærmingen.

I løpet av andre halvdel av det 20.århundre spredte Kansei Engineering også Fra Japan til andre land. Kansei engineering er en ingeniørmetode som er basert på menneskelige følelser.

Video-Kaikaku

Hvordan vet du om bedriftens system har behov for en radikal endring? Nøkkelen ligger i å vite hvordan å vurdere bedriftens nåværende tilstand nøyaktig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.