Articles

Er Mutexes nødvendig i javascript?

JavaScript semafor

Javascript semafor / test-og-sett / lås?, JavaScript har ingen låsesemantikk fordi JS ikke er et multi threaded språk. Flere tråder kan bare fungere samtidig i helt Er det noe slikt som en atom test-og-sett, semafor, eller låse I Javascript? Jeg har javascript påberope async bakgrunnsprosesser via en tilpasset protokoll (bakgrunnsprosessen kjører bokstavelig talt i en egen prosess, ikke relatert til nettleseren).

Parallelizing Arbeid via En JavaScript Semafor, Dette er en enkel, men svært effektiv implementering Av En Semafor, som brukes for lett parallelizing arbeid I JavaScript / TypeScript. Og Mens Du Husker min beskrivelse av semaforer: forespørsler om ressursen skal stanse når du venter på tilgang til ressursen. Dette gir en interessant komplikasjon fordi JavaScript er et merkelig språk.

en enkel implementering av en semafor i JS · GitHub, funksjon Semafor(maks) {. var tell = 0;. var waiting = ;. var ta = funksjon () {. hvis (venter.lengde > 0 && teller < maks) {. benkeplate++;. la løfte Dette er en enkel, men svært effektiv implementering Av En Semafor, som brukes for lett parallellisering arbeid I JavaScript / TypeScript. Og mens biblioteker for å gjøre dette kan være tilgjengelige, varierer kvaliteten og implementering av dine egne ting er morsomt.

JavaScript mutex promise

Ved hjelp av løfter kan vi implementere en lignende ide I JavaScript. Vår Mutex vil opprettholde en kø av funksjoner, og disse funksjonene forventes å returnere løfter. Når en ny funksjon sendes inn, legges den til i køen. Hvis mutex ikke er opptatt, blir funksjonen umiddelbart skiftet av køen og utført.

et løfte er et Spesielt JavaScript-objekt som knytter «produserende kode «og» forbruker kode » sammen. I forhold til vår analogi: dette er

JavaScript runtime er single-threaded, men den asynkrone naturen av løfter introduserer nødvendigheten av å synkronisere tilgang på ressurser i visse brukssaker. Hendelsesbehandlere er asynkrone

Lås I JavaScript

Låser har fortsatt bruk I JS. I min erfaring jeg bare trengte å bruke låser for å hindre spam klikke på elementer SOM GJØR AJAX samtaler. Hvis du har en loader satt opp FOR AJAX samtaler så dette er ikke nødvendig(samt deaktivere knappen etter å ha klikket).

hvordan låse eller fryse et objekt I JavaScript Denne artikkelen forklarer hvordan du kan forhindre at noe endres til definisjonen av et objekt.Låsing eller frysing av et objekt kan gjøres med Objektet.fryse (obj) metode. Metode beskrivelse Objektet.freeze () – metoden fryser et objekt: det forhindrer at nye egenskaper blir lagt til det. Det er også

egenskapen lås() Til ScreenOrientation interface låser retningen til det inneholdende dokumentet til standardretningen. Syntaks ScreenOrientation.lås (orientering) Parametere orientering en retningslås type. Ett av følgende: «enhver «»naturlig «»landskap «»portrett «»portrett-primær «»portrett-sekundær «» landskap-primær

Async-mutex

async-mutex, Mutex. Begrepet «mutex» refererer vanligvis til en datastruktur som brukes til å synkronisere samtidige prosesser som kjører på forskjellige tråder. For eksempel, før du åpner en npm installere async-mutex biblioteket er skrevet I TypeScript og vil fungere i alle miljøer som støtter ES5, ES6 løfter Og Array.isArray. På gamle nettlesere kan en shim brukes (f.eks. Ingen eksterne typings kreves for bruk av dette biblioteket Med TypeScript (versjon >= 2).

DirtyHairy/Async-mutex: en mutex for synkronisering async, Om async-mutex * Mutex (kort for gjensidig utelukkelse) er en lås. Når noen kjøper låsen, vil andre forsøk på å skaffe den blokkere til npm installerer async-mutex biblioteket er skrevet I TypeScript og vil fungere i alle miljøer som støtter ES5, ES6 promises og Array.isArray. På gamle nettlesere kan en shim brukes (f.eks. Ingen eksterne typings kreves for bruk av dette biblioteket Med TypeScript (versjon >= 2).

Synkroniser JavaScript-Koden Din Med Async-Mutex, en mutex er en enhet som gjør det mulig å synkronisere flere samtidige prosesser ved å låse og vente. Terminiologien som brukes, avhenger litt av at jeg skrev en enkel synkronisering primitiv som jeg kan bruke med async-operasjoner på en ekstern REST-tjeneste, slik at jeg ikke kaller det to ganger fra forskjellige tråder og har en samtale mislykkes på grunn av ikke ha

JavaScript locker

Hvordan implementere en lås I JavaScript, Lås Er en tvilsom ide I JS som er ment å være trådløs og ikke trenger samtidighetsbeskyttelse. Du ønsker å kombinere samtaler Lag ditt Eget Innhold Skap MED HTML Og JavaScript Oppdatert Mai 3, 2018 Av David Adams jeg har vært på besøk ganske mange blogger nylig, og hva jeg har sett på noen av dem er et innhold skap, for eksempel, å låse opp en nedlastingsknapp du trenger å dele eller liker innlegget.

Lås, Låsegrensesnittet Til Web Locks API gir navnet og modusen til en tidligere forespurt lås, som mottas i tilbakeringingen Til JavaScript, har en samtidighetsmodell basert på en «hendelsessløyfe». Denne modellen er ganske annerledes enn modellen på andre språk som C eller Java. En JavaScript runtime inneholder en meldingskø, som er en liste over meldinger som skal behandles.

Lag Ditt Eget Innhold Skap MED HTML og JavaScript, Sikre innholdet ditt med et skreddersydd sosialt innhold skap bygget MED HTML, CSS og JavaScript. Lær hvordan du lager din egen med javascript locker-service security-review biblioteker. del / forbedre dette spørsmålet / følg / redigert Mar 24 ’19 kl 21: 46. Dave Humm. 4,877 5 5 gull merker 17 17

Nodejs mutex

Håndtere Race Conditions I NodeJS Bruke Mutex, en mutex er en gjensidig utelukkelse objekt som skaper en ressurs som kan deles mellom flere tråder av et program. Resursen kan være node-mutex. Slik installerer du npm install node-mutex node-mutex sikrer synkronitet av kritiske kodeblokker over flere nodejs-forekomster. Dette oppnås ved hjelp av redis og noen smarte aproach til å håndtere låser.

async-mutex, jeg lurer på om mutexes / låser kreves for datatilgang innen Node.js. Nei! Hendelser håndteres øyeblikket det ikke er noen annen kode å kjøre, jeg lurer på om mutexes / låser kreves for datatilgang I Node.js. For eksempel, la oss si at jeg har opprettet en enkel server. Serveren gir et par protokollmetoder for å legge til og fjerne Fr

Node.js Og Mutexes, hvordan å synkronisere Node.js async kode ved hjelp av et løfte basert mutex. Håndter Løpsbetingelser I NodeJS Ved Hjelp Av Mutex September 17, 2019 Mathilde Duboille 4 min lese Selv Om JavaScript er enkelttrådet, kan det være samtidighetsproblemer som løpsbetingelser på grunn av asynkron.

Mutex async javascript

denne pakken implementerer primitiver for synkronisering av asynkrone operasjoner I Javascript. Mutex. Begrepet «mutex» refererer vanligvis til en datastruktur som brukes til å synkronisere samtidige prosesser som kjører på forskjellige tråder. For eksempel, før du åpner en ikke-threadsafe ressurs, vil en tråd låse mutex.

async-mutex er en npm-pakke som implementerer synkroniserende primitiver, slik at du kan kontrollere asynkrone hendelser deterministisk. De synkroniserende primitiver er Mutex Og Semafor .

Beste JavaScript-kodebiter med async-mutex (Viser topp 3 resultater av 315) Mest brukte async-mutex-funksjoner. Mutex.erverve; utgivelse; Populær I JavaScript.

JavaScript mutex library

DirtyHairy/Async-mutex: en mutex for synkronisering async, løser dette biblioteket problemet ved å bruke begrepet mutexes Til Javascript. Låse mutex vil returnere et løfte som løser når mutex blir dette biblioteket løser problemet ved å bruke begrepet mutexes Til Javascript. Låsing av mutex vil returnere et løfte som løser når mutex blir tilgjengelig. Når async-prosessen er fullført (vanligvis tar flere spinn av hendelsessløyfen), kalles en tilbakeringing til den som ringer for å frigjøre mutex, slik at

async-mutex, viser denne artikkelen hvordan du bruker begrepet mutexes Til JavaScript for å unngå raseforhold. Eksempel. Som et eksempel på et problem i verden av async javascript tilbakeringinger dette biblioteket gir en mekanisme for Å sikre ressurser Nyeste versjon 1.2.0-Oppdatert 13. Februar 2015 gjensidig utelukkelse

JavaScript Mutex: Synkronisering Av Asynkrone Operasjoner, ja, mutexes kan kreves I Javascript når du åpner ressurser som deles mellom faner/vinduer, som localStorage. For eksempel, hvis en en enkel Js Mutex bibliotek som fungerer både i nettleseren og NodeJS. Bibliotek sikrer at asynkron kode vil vente til mutex er låst opp, selv om den var låst fra en annen fane. Den vanlige bruk-saken er når du trenger å gjøre en serverforespørsel, og du vil sørge for at bare en samtidig forespørsel vil bli utført, andre vil vente til

Flere Artikler

 • Vakker splash screen I Android Studio
 • rad sum og kolonne sum av en matrise i c++
 • jquery AJAX eksempel aspsnippets
 • haskell funksjon monad
 • vinkel/materiale datepicker format
 • ring kontrolleren metode Fra Vis Knappen Klikk
 • App.config appsettings
 • mkdir kan ikke opprette katalogfilen eksisterer
 • Css skala skriftstørrelse for å passe div
 • Hvit Side Internet Explorer 11
 • Laravel rute valgfri parameter
 • CSS setTimeout
 • Delt minne I C++ boost
 • putbucketversioning drift aws access key id du Oppgav finnes ikke i våre poster
 • Lightning til sd-kort kameraleser ingen bilder å importere

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.