Articles

Jung és L Xhamvy-Bruhl

C. G. Jung a ‘primitív’ népekről való tudása érdekében Lucien L. Xhamvy-Bruhl (1857-1939), egy francia filozófus munkájára támaszkodott, aki karrierje közepén karosszék-antropológus lett. Egy 1910-től kezdődő könyvsorozatban L. A.-Bruhl azt állította, hogy a primitív népeket a modern nyugatiak félreértették. Ahelyett, hogy úgy gondolkodnának, mint a modernek, csak kevésbé szigorúan, a ‘primitívek’ saját mentalitást hordoznak. A ‘primitív’ gondolkodás egyszerre ‘ misztikus ‘és’prelogikus’. A ‘ misztikus ‘alatt a’ primitív ‘ népek a világot önmagukkal azonosnak élik meg. Kapcsolatuk a világgal, beleértve az embertársaikat is, a részvétel misztikája. A ‘ prelogikus ‘alatt az L. A.-Bruhl azt jelentette, hogy a’ primitív ‘ gondolkodás közömbös az ellentmondásokkal szemben. A ‘primitív’ népek minden dolgot azonosnak tekintenek egymással, mégis valamiképpen mégis megkülönböztethetőnek. Az ember egyszerre fa és mégis emberi lény. Jung megkérdőjelezhetetlenül elfogadta L. A.-Bruhl ‘primitív’ elme ábrázolását, még akkor is, amikor Jung, ellentétben L. A.-val-Bruhl, a mezőre utazott, hogy első kézből lássa a ‘primitív’ népeket. De Jung három kulcsfontosságú módon változtatta meg L. A.-Bruhl ‘primitív’ mentalitásról alkotott felfogását. Először pszichologizálta. Míg L. A.-Bruhl számára a primitív gondolkodást szociológiailag kell megmagyarázni, Jung számára pszichológiailag: a ‘primitív’ emberek azért gondolkodnak úgy, mert öntudatlan állapotban élnek. Másodszor, Jung univerzalizálta a primitív mentalitást. Míg L. A.-Bruhl számára a primitív gondolkodást egyre inkább felváltja a modern gondolkodás, Jung számára a primitív gondolkodás minden ember kezdeti pszichológiai állapota. Harmadszor, Jung értékelte a primitív gondolkodást. Míg L. A.-Bruhl számára a primitív gondolkodás hamis, Jung számára igaz-ha már nem a világ, hanem a tudattalan működésének kifejezéseként ismerik el. Azon kritikák mellett, amelyeket antropológustársai és filozófustársai L. A.-Bruhl ‘primitív’ gondolkodásról alkotott felfogásával kapcsolatban fogalmaztak meg, azt vizsgálom, hogy Jung valóban felfogta-e mindazt, amit L. A.-Bruhl ‘primitív’ gondolkodáson ért.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.