Articles

the Six Levels of Thinking

Bloomin teoksessa ”Taxonomy of Educational Objectives” selitetään, että ajatteluun liittyy todellisuudessa useita tasoja. Pikkulapset ja Taaperot käyttävät enimmäkseen kahta ensimmäistä tasoa, mutta 3-vuotiaina lapset voivat käyttää kaikkia kuutta.

1. Tiedon kerääminen tarkoittaa perustietojen hankkimista. Lasten pyytäminen tunnistamaan ja kuvaamaan esineitä kannustaa ajattelemaan tällä tasolla.

2. Ymmärtämiseen ja vahvistamiseen kuuluu kootun tiedon merkityksen tarkasteleminen ja johtopäätösten tekeminen siitä. Hyvä kysymys tämän tason ajatteluun kannustamiseksi voisi olla esimerkiksi ” keltainen sieni kelluu. Entä muut sienet?”

3. Soveltamiseen liittyy opitun hyödyntäminen uusissa tilanteissa. Se, että lapsia pyydetään harkitsemaan jotakin vasta opittua tosiasiaa, kun he rakentavat tai valmistavat jotakin, voi edistää tällaista ajattelua.

4. Analysointiin kuuluu kokonaisuuden miettiminen sen eri osien kannalta. Voit kannustaa tähän ajatteluun kysymällä lapsilta, mitä materiaaleja voitaisiin käyttää tiettyyn luokkahuoneprojektiin.

5. Syntetisointi koostuu osien yhdistämisestä kokonaisuudeksi. Kun lapsilta kysytään, miten erilaisia materiaaleja voi käyttää esimerkiksi jonkin luomiseen, se kutsuu ajattelemaan tällä tasolla.

6. Arviointi edellyttää vertailujen ja arviointien tekemistä. Voit kannustaa tähän ajatteluun kysymällä lapsilta, mikä heidän käyttämistään materiaaleista toimi parhaiten.Lue lisää näistä kuudesta ajattelun tasosta Benjamin S. Bloom (Longman): n teoksesta Taxonomy of Educational Objectives.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.