Articles

Onko mutexes tarvitaan javascript?

JavaScript semafore

Javascript semafore / test-and-set / lock?, JavaScript ei ole lukitus semantiikka, koska JS ei ole monisäikeinen kieli. Useita säikeitä voi toimia vain samanaikaisesti täysin onko olemassa sellainen asia kuin atomitesti-ja-set, semaphore, tai Lukko Javascript? Olen javascript vetoamalla async taustaprosessit kautta mukautetun protokollan (tausta prosessi kirjaimellisesti toimii erillisessä prosessissa, ei liity selaimeen).

Parallelizing Work via a JavaScript Semafore, This is a simple, but very effective implementation of a Semafore, used for helply parallelizing work in JavaScript/TypeScript. Ja kun muistatte kuvaukseni semaforeista: resurssia koskevien pyyntöjen pitäisi pysähtyä, kun odotamme pääsyä resurssiin. Tämä herättää mielenkiintoinen komplikaatio, koska JavaScript on outo kieli.

yksinkertainen semaforin toteutus JS · GitHubissa, funktio Semafori(max) {. var-laskuri = 0;. var waiting = ;. var take = funktio () {. jos (odottaa.pituus > 0 && laskuri < max) {. laskuri++;. let promise This is a simple, but very effective implementation of a Semaphore, used for easily parallelizing work in JavaScript/TypeScript. Ja vaikka kirjastoja tämän tekemiseen saattaa olla tarjolla, laatu vaihtelee ja omien juttujen toteuttaminen on hauskaa.

JavaScript mutex promise

lupausten avulla voidaan toteuttaa vastaava idea Javascriptissä. Muteximme ylläpitää jonoa toimintoja, ja näiden toimintojen odotetaan palauttavan lupauksia. Kun uusi funktio ohitetaan, se lisätään jonoon. Jos mutex ei ole tällä hetkellä varattu, toiminto siirretään välittömästi pois jonosta ja suoritetaan.

lupaus on erityinen JavaScript-objekti, joka yhdistää ”tuottavan koodin” ja ”kuluttavan koodin” yhteen. Meidän analogiamme kannalta: tämä on

JavaScript runtime on yksikierteinen, mutta lupausten asynkroninen luonne tuo tarpeen synkronoida resurssien käyttöoikeudet tietyissä käyttötapauksissa. Tapahtumankäsittelijät ovat asynkronisia

lukkoja Javascriptissä

lukoilla on edelleen käyttöä JS: ssä. Kokemukseni mukaan minun tarvitsi vain käyttää lukkoja estämään roskapostin klikkaamalla elementtejä tehdä AJAX puhelut. Jos sinulla on lataaja perustettu AJAX puhelut niin tämä ei ole tarpeen (sekä poistamalla painiketta klikkaamalla).

kuinka lukita tai jäädyttää objekti Javascriptiin tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit estää sen, että jokin muuttuu objektin määritelmässä.Esineen lukitseminen tai jäädyttäminen voidaan tehdä esineellä.jäädytysmenetelmä(OBJ). Menetelmän kuvaus objekti.freeze () – menetelmä jäädyttää objektin: se estää uusien ominaisuuksien lisäämisen siihen. Se myös

ScreenOrientation-rajapinnan lukitus () – ominaisuus lukitsee sisältävän dokumentin orientaation oletussuuntaan. Syntaksin Näytönsuuntaus.Lukko (suunta) parametrit Suunta Suunta lukko tyyppi. Jokin seuraavista: ”mikä tahansa” ”luonnollinen” ”maisema” ”muotokuva” ”muotokuva-ensisijainen” ”muotokuva-toissijainen ”” maisema-ensisijainen

Async-mutex

async-mutex, Mutex. Termillä ”mutex” tarkoitetaan yleensä tietorakennetta, jota käytetään synkronoimaan eri säikeillä kulkevia samanaikaisia prosesseja. Esimerkiksi ennen npm-asennuksen avaamista Async-mutex kirjasto on kirjoitettu Konekirjoituksella ja se toimii missä tahansa ympäristössä, joka tukee ES5: tä, ES6-lupauksia ja Array-ohjelmaa.isArray. Muinaisissa selaimissa voidaan käyttää shimiä (esimerkiksi core-js). Tämän kirjaston käyttäminen Konekirjoituksella (versio >= 2) ei vaadi ulkoisia kirjoituksia.

DirtyHairy / async-mutex: mutex for synchronizing async , About async-mutex · Mutex (lyhenne sanoista mutual exclusion) on lukko. Kun joku hankkii lukon, kaikki muut yritykset hankkia se estää kunnes npm asentaa async-mutex kirjasto on kirjoitettu Konekirjoituksella ja toimii missä tahansa ympäristössä, joka tukee ES5, ES6 lupauksia ja Array.isArray. Muinaisissa selaimissa voidaan käyttää shimiä (esimerkiksi core-js). Tämän kirjaston käyttäminen Konekirjoituksella (versio >= 2) ei vaadi ulkoisia kirjoituksia.

synkronoi JavaScript-koodi Async-Mutexilla, mutex on kokonaisuus, jonka avulla voidaan synkronoida useita samanaikaisia prosesseja lukitsemalla ja odottamalla. Käytetty terminologia riippuu hieman siitä, että kirjoitin yksinkertaisen synkronoinnin primitiivin, jota voin käyttää Async-operaatioiden kanssa ulkoisella REST-palvelulla niin, että en soita sitä kahdesti eri viestiketjuista ja että yksi puhelu epäonnistuu, koska ei ole ha

JavaScript locker

miten toteuttaa Lukko Javascriptissä, lukko on kyseenalainen ajatus JS: ssä, joka on tarkoitettu kierteettömäksi eikä tarvitse samanaikaista suojaa. Etsit yhdistää puhelut Luo oma Content Locker HTML ja JavaScript päivitetty voi 3, 2018 David Adams olen käynyt melko muutamia blogeja äskettäin ja mitä olen nähnyt joitakin niistä on content locker, esimerkiksi, avata latauspainiketta sinun täytyy jakaa tai kuten postitse.

Lukko, the Web Locks API: n Lukitusliittymä tarjoaa aiemmin pyydetyn lukon nimen ja tilan, joka vastaanotetaan JavaScriptille soitettaessa on ”tapahtumasilmukkaan”perustuva rinnakkaismalli. Tämä malli on aivan erilainen kuin malli muissa kielissä, kuten C tai Java. JavaScript runtime sisältää viestijonon, joka on luettelo käsiteltävistä viesteistä.

Luo oma Sisältölokerosi HTML: n ja JavaScriptin avulla, turvaa sisältösi mittatilaustyönä tehdyllä sosiaalisen sisällön lokerolla, joka on rakennettu HTML: n, CSS: n ja JavaScriptin avulla. Opi luomaan oma javascript locker-service security-review kirjastot. Jaa / paranna tätä kysymystä / seuraa / muokattu 24.19. klo 21.46. Dave Hummille. 4,877 5 5 gold badges 17 17

Nodejs mutex

Handle Race Conditions In nodejs Using Mutex, mutex on molemminpuolinen poissulkemiskohde, joka luo resurssin, joka voidaan jakaa ohjelman useiden säikeiden kesken. Resurssi voi olla node-mutex. Miten asentaa npm install node-mutex node-mutex takaa kriittisten koodilohkojen synkronisuuden useiden nodejs-esiintymien välillä. Tämä saavutetaan avulla redis ja joitakin fiksu aproach hallintaan lukot.

async-mutex, ihmettelen, tarvitaanko mutexeja / lukkoja tietojen käyttämiseen solmun sisällä.js. Ei! Tapahtumia käsitellään sillä hetkellä, kun ei ole muuta koodia ajaa, ihmettelen, jos mutexes/lukot tarvitaan tietojen pääsy solmun.js. Sanotaan esimerkiksi, että olen luonut yksinkertaisen palvelimen. Palvelin tarjoaa pari protokollamenetelmää Fr

solmun lisäämiseen ja poistamiseen.js ja Mutexes, Miten synkronoida solmu.js async-koodi, joka käyttää lupaukseen perustuvaa mutexia. Käsittele rotu olosuhteissa NodeJS käyttäen Mutex syyskuu 17, 2019 Mathilde Duboille 4 min lukea vaikka JavaScript on Yksisäikeinen, voi olla samanaikaisuus tämmöisiä rotu-olosuhteissa johtuen asynkronismi.

Mutex async javascript

Tämä paketti toteuttaa primitiivejä asynkronisten operaatioiden synkronointiin Javascriptissä. Mutex. Termillä ”mutex” tarkoitetaan yleensä tietorakennetta, jota käytetään synkronoimaan eri säikeillä kulkevia samanaikaisia prosesseja. Esimerkiksi ennen kuin käytät ei-threadsafe-resurssia, säie lukitsee mutexin.

async-mutex on npm-paketti, joka toteuttaa synkronoivat primitiivit, jolloin asynkronisia tapahtumia voi hallita deterministisesti. Synkronoivat primitiivit ovat Mutex ja Semafore .

parhaat JavaScript – koodinpätkät käyttäen async-mutexia (näyttää top 3-tulokset 315: stä) eniten käytettyjä async-mutex-funktioita. Mutex.hankkia; julkaisu; suosittu JavaScript.

JavaScript mutex library

DirtyHairy/async-mutex: mutex Async synkronointiin , tämä kirjasto ratkaisee ongelman soveltamalla Mutexien käsitettä Javascriptiin. Mutexin lukitseminen palauttaa lupauksen, joka ratkeaa, kun mutexista tulee tämä kirjasto ratkaisee ongelman soveltamalla Mutexien käsitettä Javascriptiin. Mutexin lukitseminen palauttaa lupauksen, joka ratkeaa, kun mutex tulee saataville. Kun async-prosessi on valmis (yleensä ottaen useita kierroksia tapahtumasilmukassa), soittajalle toimitetaan takaisinsoitto mutexin vapauttamiseksi, jolloin

async-mutex sallitaan, tässä artikkelissa näytetään, miten mutexien käsitettä sovelletaan Javascriptiin, jotta vältetään kilpailuolosuhteet. Esimerkiksi. Esimerkkinä ongelma maailmassa Async javascript callbacks tämä kirjasto tarjoaa mekanismin varmistaa resurssit uusin julkaisu 1.2.0-päivitetty Feb 13, 2015 mutual-exclusion

JavaScript Mutex: synkronointi Async Operations, Kyllä, mutexes voidaan vaatia Javascript kun käytetään resursseja, jotka on jaettu välilehdet/windows, kuten localStorage. Esimerkiksi, jos yksinkertainen JS Mutex kirjasto, joka toimii sekä selaimessa ja NodeJS. Kirjasto varmistaa, että asynkroninen koodi odottaa, kunnes mutex on avattu, vaikka se olisi lukittu toisesta välilehdestä. Tavallinen käyttötapaus on, kun sinun täytyy tehdä palvelinpyyntö ja haluat varmistaa, että vain yksi samanaikainen pyyntö suoritetaan, muut odottavat, kunnes

Lisää artikkeleita

 • kaunis aloitusruutu Android studiossa
 • Rivisumma ja sarakesumma matriisista C++
 • JQuery AJAX esimerkki aspsnippets
 • Haskell funktion monad

 • kulmikas/materiaalinen datepicker format
 • call controller method from view Button Click
 • App.config appsettings
 • Mkdir ei voi luoda hakemistotiedostoa
 • CSS scale font-size to fit div
 • White page Internet Explorer 11
 • Laravel route valinnainen parametri
 • CSS setTimeout
 • Jaettu muisti C++ boostissa
 • putbucketversiotoiminto antamaasi AWS-avaintunnusta ei ole tietueissamme
 • Lightning to SD card camera Reader ei kuvia tuotavaksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.