Articles

Jung ja Lévy-Bruhl

”primitiivisten” kansojen tuntemuksensa vuoksi C. G. Jung tukeutui ranskalaisen filosofin Lucien Lévy-Bruhlin (1857-1939) työhön, josta uransa puolivälissä tuli nojatuoliantropologi. Vuonna 1910 julkaistussa kirjasarjassa Lévy-Bruhl väitti, että nykyiset länsimaalaiset olivat ymmärtäneet ”primitiiviset” kansat väärin. Sen sijaan että ’primitiiviset’ ajattelisivat kuin nykyajan ihmiset, vain vähemmän tiukasti, heillä on oma mentaliteettinsa. ’Primitiivinen ’ajattelu on sekä’ mystistä ’että’prelogista’. ”Mystisellä” Lévy-Bruhl tarkoitti sitä, että ”primitiiviset” kansat kokevat maailman identtisenä itsensä kanssa. Heidän suhteensa maailmaan, myös kanssaihmisiin, on osallistumisen mystiikkaa. ”Prelogisella” Lévy-Bruhl tarkoitti sitä, että ”primitiivinen” ajattelu on yhdentekevää ristiriitaisuuksille. ’Primitiiviset’ kansat pitävät kaikkia asioita identtisinä keskenään, mutta silti jotenkin erillisinä. Ihminen on yhtä aikaa puu ja edelleen ihminen. Jung hyväksyi kiistatta Lévy-Bruhlin kuvauksen ’primitiivisestä’ mielestä jo silloin, kun Jung, toisin kuin Lévy-Bruhl, matkusti kentälle katsomaan ’primitiivisiä’ kansoja omakohtaisesti. Jung kuitenkin muutti Lévy-Bruhlin käsitystä ”primitiivisestä” mentaliteetista kolmella keskeisellä tavalla. Ensin hän psykologisoi sen. Siinä missä Lévy-Bruhlille ’primitiivinen’ ajattelu on selitettävä sosiologisesti, Jungille se on selitettävä psykologisesti: ’primitiiviset’ ihmiset ajattelevat niin kuin he ajattelevat, koska he elävät tiedottomassa tilassa. Toiseksi Jung universalisoi ”primitiivisen” mentaliteetin. Siinä missä Lévy-Bruhlille ”primitiivinen” ajattelu on yhä enemmän korvautumassa nykyaikaisella ajattelulla, Jungille ”primitiivinen” ajattelu on kaikkien ihmisten psykologinen alkutila. Kolmanneksi Jung arvosti ”primitiivistä” ajattelua. Siinä missä Lévy-Bruhlille ’primitiivinen’ ajattelu on epätosi, Jungille se on totta-kun se kerran tunnustetaan ilmaisuksi ei siitä, miten maailma, vaan siitä, miten tiedostamaton toimii. Pohdin yhdessä antropologitovereidensa ja filosofiensa Lévy-Bruhlin ”primitiivistä” ajattelua koskevan kritiikin kanssa, ymmärsikö Jung itse asiassa kaiken, mitä Lévy-Bruhl tarkoitti ”primitiivisellä” ajattelulla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.