Articles

ekstern levatorresektion for involutional ptosis: er intraoperativ suturjustering nødvendig for gode resultater?

abstrakt

formål: at sammenligne en algoritmisk ekstern levatorresektionsteknik direkte med valget af intraoperativ justering til den samme teknik uden intraoperative justeringer.

metoder: en sekventiel kontrolleret prospektiv sammenlignende kohortestudie. To kohorter blev sammenlignet: en historisk kontroljustering og en eksperimentel ikke-justeringsgruppe. Fjorten patienter, 25 øjenlåg, var i den historiske kohorte; og 15 patienter, 23 øjenlåg, var i ikke-justeringskohorten. Primære erhvervede ptosis-patienter, der opfyldte inklusionskriterier, blev overvejet. Alle patienter gennemgik en standardiseret ekstern levator resektion teknik. Intraoperative justeringer blev kun udført i den historiske kohorte. Alder, opfølgningstid, kirurgisk tid og marginal refleksafstand 1 (MRD1) blev indsamlet. Statistisk analyse blev udført ved hjælp af Mann–Hvidney u-testen. Statistisk signifikans var p < 0,05. Primære og sekundære resultatmål var henholdsvis postoperativ MRD1 minus mål MRD1 og kirurgisk tid.

konklusioner: den eksterne levatorresektion, der anvender en standardiseret algoritmemetode, er en effektiv teknik til involutionel øjenlågsptose. Med lydteknik kan denne metode udføres uden behov for intraoperativ justering, hvilket sparer driftstid og opnår lignende resultater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.