Articles

kurz Generalstabs-/ Admiralstabsdienst National (LGAN) je zároveň součástí GIDS

již v roce 2013 se vedoucí Akademie Bundeswehru a Helmut-Schmidt-University / University of Bundeswehr Hamburg (Hsu/ UniBw H) spojili s myšlenkou vytvořit magisterský studijní program „vojenské vedení a mezinárodní bezpečnost“ (MFI).) založit. Poznatky získané v magisterském studijním programu jsou nyní důležitým stavebním kamenem gids.
studijní program doplňuje a prohlubuje vzdělávání v LGAN s vědeckou reflexí Strategie, vedení, bezpečnosti a mezinárodních vztahů. Vybrané Diplomové práce budou publikovány prostřednictvím GIDS v sérii #Gidsanalysis.
program je otevřen všem mezinárodním a národním účastníkům a absolventům kurzu General-/ Admiralstabsdienst National (lgan), kteří splňují podmínky pro přijetí. Přijati jsou také civilní manažeři se srovnatelným, vysoce kvalitním vzděláním. Bližší informace o studijním programu jsou k dispozici na webových stránkách Hsu / UniBw h.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.