Articles

Kate Millett' s Sexual Politics: 40 years on

Kate Millett kniha sexuální politika byla klíčová pro rozvíjející se druhé vlny feministické hnutí. To bylo považováno za velmi důležité jak feministkami v té době, tak médii. Časopis Time označil Milletta za Mao Tse-Tung osvobození žen, ale kniha dnes není tak známá, jak by se dalo očekávat u díla, které mělo takový dopad. V tomto článku se snažím napravit zanedbávání sexuální politiky. Zkoumám problém, proč byla její práce pohřbena, a naznačuji, že hlavním důvodem byl vývoj pro-sex feministické politiky v akademii. Millett prokázala důležitost sexuální praxe v podřízenosti žen, ukázala, že sex je politický. Ukázala, jak mužští levicoví intelektuálové 60. let psali slavnou erotiku, která zacházela se ženami jako s nechutnými předměty, které mají být porušeny. Popsala mnoho misogynních myšlenek v těchto dílech, které vytvořily obchod s velmi ziskovým pornografickým průmyslem, který se vyvinul v posledních desetiletích. Tvrdím, že její práce by měla být vnímána jako předek pozdějších kampaní proti pornografii a považována s respektem přiznaným dalším významným sociálním teoretikům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.