Articles

Kaikaku-definice a význam

Kaikaku, což znamená „radikální změna, průlom nebo reforma“, je japonský termín štíhlé výroby, jehož cílem je eliminovat odpad. Odpad v japonštině je ‚ muda. Cílem radikální změny je také vytvořit větší hodnotu. Kaikaku znamená zavedení významné změny v procesu tak, aby se výrazně zlepšil.

termín kontrastuje s Kaizenem, který zahrnuje mnoho malých kroků k dosažení postupného zlepšování.

dělat Kaizen znamená měnit jednu věc najednou a následně pozorovat účinky. Jinými slovy, pomalu se učit ze zkušeností.

dělat Kaikaku však znamená zavést zásadní a drastické změny. Kaizen proto považujeme za bezpečnější ze dvou možností.

 Kaikaku-definice a obrázek
děláte Kaizen, když chcete trochu vylepšit systém. Děláte Kaikaku, na druhou stranu, když chcete drasticky změnit věci.

Kaikaku vs. Kaizen

tyto dva pojmy jsou pojmy, které se navzájem vztahují v japonské výrobní filozofii. Oba koncepty mají původ ve výrobním systému Toyota.

ve 20. století zavedl výrobní systém Toyota několik systémů a také japonské termíny, které přijaly jiné země. Například Heijunka je technika pro dosažení dokonalé rovnováhy nabídky a poptávky. Toyota také představila koncept Just in Time.

zatímco Kaikaku odkazuje na radikální změnu v krátkém období, Kaizen zahrnuje neustálé drobné změny. Kaizen také znamená dělat malé kroky po dlouhou dobu.

pokud jsou ve výrobním systému problémy spojené s týmem, je Kaizen oblíbenou volbou.

když děláte Kaizen, zapojujete všechny zaměstnance do malých kroků. Zaměřujete se na malá vylepšení. Například 15% zlepšení po implementaci Kaizenu je skvělý výsledek.

nazýváme kříž mezi dvěma přístupy Kaizen Events nebo Kaizen Blitz. Například Kaizen Blitz znamená radikální zlepšení, ale v omezené oblasti. Produkční buňka může být zaměřena na zlepšení v Kaizen Blitz.

když děláte Kaikaku, narazíte na celý podnik. Je to do značné míry manažerské zaměření, protože výsledek bude mít velký dopad na celou společnost.

pokud probíhající práce Kaizen začíná stagnovat, vrcholový management se může rozhodnout pro radikálnější přístup.

během druhé poloviny 20. století se Kansei Engineering také rozšířil z Japonska do dalších zemí. Kansei engineering je inženýrská metoda založená na lidských pocitech.

Video-Kaikaku

jak víte, zda systém vaší společnosti potřebuje radikální změnu? Klíčem je vědět, jak přesně posoudit současný stav vaší společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.