Articles

Jsou mutexy potřebné v JavaScriptu?

JavaScript semafor

Javascript semafor / test-and-set / lock?, JavaScript nemá uzamykací sémantiku, protože JS není vícevláknový jazyk. Více vláken může fungovat pouze souběžně v úplně existuje něco jako atomový test-and-set, semafor, nebo zamknout v JavaScriptu? Mám javascript vyvolávající asynchronní procesy na pozadí pomocí vlastního protokolu (proces na pozadí doslova běží v samostatném procesu, který nesouvisí s prohlížečem).

paralelizace práce pomocí semaforu JavaScript, Jedná se o jednoduchou, ale velmi efektivní implementaci semaforu, který se používá pro snadnou paralelizaci práce v JavaScriptu/TypeScript. A když si vzpomenete na můj popis semaforů: žádosti o zdroj by se měly zastavit při čekání na přístup ke zdroji. To vyvolává zajímavou komplikaci, protože JavaScript je zvláštní jazyk.

jednoduchá implementace semaforu v JS · GitHub, funkční Semafor (max) {. var counter = 0;. var čekání = ;. var take = function () {. pokud (čekání.délka > 0 && čítač < max) {. čítač++;. let promise Jedná se o jednoduchou, ale velmi efektivní implementaci semaforu, který se používá pro snadnou paralelizaci práce v JavaScriptu/TypeScript. A zatímco knihovny pro to mohou být k dispozici, kvalita se liší a implementace vlastních věcí je zábavná.

JavaScript mutex promise

pomocí slibů můžeme implementovat podobnou myšlenku v JavaScriptu. Náš Mutex bude udržovat frontu funkcí a očekává se, že tyto funkce vrátí sliby. Když je předána nová funkce, je přidána do fronty. Pokud mutex není aktuálně zaneprázdněn, funkce se okamžitě přesune z fronty a provede se.

slib je speciální objekt JavaScript, který spojuje „produkující kód“ a „konzumující kód“ dohromady. Pokud jde o naši analogii: toto je

JavaScript runtime je jednovláknový, ale asynchronní povaha slibů zavádí nutnost synchronizovat přístup ke zdrojům v určitých případech použití. Popisovače událostí jsou asynchronní

zámek v JavaScriptu

zámky mají stále použití v JS. Podle mých zkušeností jsem potřeboval pouze použít zámky, aby se zabránilo spamu kliknutím na prvky, které volají AJAX. Pokud máte nastavený zavaděč pro volání AJAX, není to nutné (stejně jako deaktivace tlačítka po kliknutí).

jak zamknout nebo zmrazit objekt v JavaScriptu tento článek vysvětluje, jak můžete zabránit tomu, aby se něco změnilo v definici objektu.Zamykání nebo zmrazení objektu lze provést s objektem.metoda zmrazení (obj). Metoda popis objektu.metoda freeze () zamrzne objekt: zabraňuje tomu, aby do něj byly přidány nové vlastnosti. Také

vlastnost lock() rozhraní ScreenOrientation uzamkne orientaci obsahujícího dokumentu na jeho výchozí orientaci. Screenorientace Syntaxe.zámek (orientace) parametry orientace orientační typ zámku. Jeden z následujících: „any „“natural „“landscape „“portrait „“portrait-primary“ „portrait-secondary „“ landscape-primary

Async-mutex

async-mutex, Mutex. Termín „mutex“ obvykle označuje datovou strukturu používanou k synchronizaci souběžných procesů běžících na různých vláknech. Například před přístupem k npm install async-mutex je knihovna napsána v TypeScript a bude fungovat v jakémkoli prostředí, které podporuje sliby ES5, ES6 a pole.isarrayi. Na starých prohlížečích lze použít shim (např. core-js). Pro použití této knihovny s TypeScript (verze >= 2) nejsou vyžadována žádná externí písma.

DirtyHairy / async-mutex: mutex pro synchronizaci async, o async-mutex · Mutex (zkratka pro vzájemné vyloučení) je zámek. Jakmile někdo získá zámek, jakékoli další pokusy o jeho získání budou blokovány, dokud npm neinstaluje async-mutex knihovna je napsána v TypeScript a bude fungovat v jakémkoli prostředí, které podporuje ES5, ES6 sliby a pole.isarrayi. Na starých prohlížečích lze použít shim (např. core-js). Pro použití této knihovny s TypeScript (verze >= 2) nejsou vyžadována žádná externí písma.

Synchronizujte kód JavaScript s Async-Mutex, mutex je entita, která umožňuje synchronizovat více souběžných procesů uzamčením a čekáním. Použitá terminologie mírně závisí na tom, že jsem napsal jednoduchý synchronizační primitiv, který mohu použít s asynchronními operacemi na externí službě REST, abych ji nevolal dvakrát z různých vláken a nechal jeden hovor selhat kvůli ne ha

JavaScript locker

jak implementovat zámek v JavaScriptu, zámek je sporný nápad v JS, který má být bez závitů a nepotřebuje ochranu souběžnosti. Hledáte kombinovat hovory Vytvořte si vlastní obsah skříňku s HTML a JavaScript Aktualizováno května 3, 2018 David Adams byl jsem na návštěvě poměrně málo blogů v poslední době, a to, co jsem viděl na některých z nich je obsah skříňku, například odemknout tlačítko ke stažení, které potřebujete sdílet nebo jako příspěvek.

zámek, zámkové rozhraní API webových zámků poskytuje název a režim dříve požadovaného zámku, který je přijat v zpětném volání do JavaScriptu, má model souběžnosti založený na „smyčce událostí“. Tento model je zcela odlišný od modelu v jiných jazycích, jako je C nebo Java. Runtime JavaScript obsahuje frontu zpráv, což je seznam zpráv, které mají být zpracovány.

Vytvořte si vlastní skříňku obsahu pomocí HTML a JavaScriptu, Zabezpečte svůj obsah pomocí skříňky sociálního obsahu na míru vytvořené pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Naučte se, jak si vytvořit vlastní s knihovnami javascript locker-service security-review. podíl | zlepšit tuto otázku / následovat | editoval Mar 24 ‚ 19 na 21: 46. Dave Humm. 4,877 5 5 zlaté odznaky 17 17

Nodejs mutex

zpracování závodních podmínek v NodeJS pomocí mutexu je mutex objekt vzájemného vyloučení, který vytváří zdroj, který lze sdílet mezi více vlákny programu. Zdroj může být node-mutex. Jak nainstalovat npm install node – mutex node-mutex zajišťuje synchronicitu kritických bloků kódu ve více instancích nodejs. Toho je dosaženo pomocí redis a nějakého chytrého přístupu ke správě zámků.

async-mutex, Zajímalo by mě, jestli jsou pro přístup k datům v uzlu vyžadovány mutexy/zámky.js. Ne! Události jsou zpracovány v okamžiku, kdy neexistuje žádný jiný kód ke spuštění, Zajímalo by mě, jestli jsou pro přístup k datům v uzlu vyžadovány mutexy/zámky.js. Například řekněme, že jsem vytvořil jednoduchý server. Server poskytuje několik metod protokolu pro přidání a odebrání uzlu fr

.js a mutexy, jak synchronizovat uzel.JS asynchronní kód pomocí mutexu založeného na slibu. Zvládněte závodní podmínky v NodeJS pomocí Mutex 17. září 2019 Mathilde Duboille 4 min čtení i když je JavaScript jednovláknový, mohou se vyskytnout problémy se souběžností, jako jsou závodní podmínky kvůli asynchronismu.

mutex async javascript

tento balíček implementuje primitivy pro synchronizaci asynchronních operací v JavaScriptu. Mutex. Termín „mutex“ obvykle označuje datovou strukturu používanou k synchronizaci souběžných procesů běžících na různých vláknech. Například před přístupem k prostředku bez threadsafe vlákno uzamkne mutex.

async-mutex je balíček npm, který implementuje synchronizační primitivy a umožňuje deterministicky řídit asynchronní události. Synchronizační primitivy jsou Mutex a Semafor .

nejlepší JavaScript úryvky kódu pomocí async-mutex (zobrazující top 3 výsledky z 315) nejpoužívanější async-mutex funkce. Mutex.získat; uvolnění; populární v JavaScriptu.

JavaScript mutex library

DirtyHairy / async-mutex: mutex pro synchronizaci async, tato knihovna řeší problém použitím konceptu mutexů na Javascript. Uzamčení mutex vrátí slib, který vyřeší, jakmile se mutex stane tato knihovna řeší problém použitím konceptu mutexů na Javascript. Zamknutím mutexu se vrátí slib, který se vyřeší, jakmile bude mutex k dispozici. Jakmile je proces asynchronizace dokončen (obvykle trvá více otočení smyčky událostí), volá se zpětné volání dodané volajícímu, aby se uvolnil mutex, což umožňuje

async-mutex, tento článek ukazuje, jak aplikovat koncept mutexů na JavaScript, aby se zabránilo závodním podmínkám. Příklad. Jako příklad problému ve světě async javascript callbacks tato knihovna poskytuje mechanismus pro zajištění zdrojů nejnovější verze 1.2.0-aktualizováno 13. února 2015 vzájemné vyloučení

JavaScript Mutex: synchronizace asynchronních operací, Ano, mutexy mohou být vyžadovány v JavaScriptu při přístupu ke zdrojům sdíleným mezi kartami / okny, jako je localStorage. Například, pokud jednoduchý JS mutex knihovna, která funguje jak v prohlížeči a NodeJS. Knihovna zajišťuje, že asynchronní kód bude čekat, až se mutex odemkne, i když byl uzamčen z jiné karty. Obvyklý případ použití je, když potřebujete provést požadavek serveru a chcete se ujistit, že bude proveden pouze jeden souběžný požadavek, ostatní budou čekat, až

více článků

 • Krásná úvodní obrazovka v Android Studio
 • součet řádků a sloupců matice v C++
 • JQuery AJAX příklad aspsnippets
 • Haskell function monad
 • úhlový/materiálový formát Datepicker
 • metoda volání řadiče z pohledu klikněte na tlačítko
 • app.config appsettings
 • Mkdir nelze vytvořit soubor adresáře existuje
 • Css scale font-size, aby se vešly div
 • bílá stránka Internet Explorer 11
 • Laravel route volitelný parametr
 • CSS setTimeout
 • sdílená paměť v C++ boost
 • Putbucketversioning operace aws access key Id, které jste zadali, neexistuje v našich záznamech
 • blesk na SD kartu čtečka fotoaparátů žádné fotografie k importu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.